Retningslinjer for personvern

 1. Nettsiden arnhome.no (heretter «nettsiden») samler inn opplysninger om besøkende på nettsiden. På denne måten får administratoren på siden mulighet til å evaluere hvor nyttig nettsiden er, og hvordan den kan forbedres.
 2. Data-controlleren som samler inn opplysninger om besøkende til nettsiden er SIA “LATLAFT”, Reģ. Nr. 50003568571(heretter «data-controlleren).
 3. Juridisk adresse: Flåkålivegen 54 2625 Fåberg; e-post– post@arnhome.no; telefon– +371 29455712
 4. Data-controlleren forbedrer regelmessig nettsiden i den hensikt å forbedre nytteverdien, og av denne grunn må data-controlleren vite hvilken type informasjon som er viktig for besøkende på nettsiden, hvor ofte de besøker nettsiden, hvilke enheter og nettlesere de bruker, hvilken geografisk region besøkende kommer fra og hvilken type innhold de leser oftest.
 5. Data-controlleren bruker systemet Google Analytic, som lar data-controlleren analysere hvordan besøkende bruker nettsiden. Følgende nettside har mer om hvordan Google Analytics fungerer: https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lten&ref_topic=6157800. Data-controlleren bruker innhentede opplysninger til legitime interesser, for å bedre kunne forstå behovene til besøkende til nettsiden og for å forbedre tilgjengeligheten til informasjon publisert av data-controlleren. Besøkende kan når som helst stanse Google Analytics fra å samle inn opplysninger, som angitt her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
 6. Serveren som er host for nettsiden kan registrere forespørsler sendt av den besøkende (enheten som ble brukt, nettleser, IP-adresse, dato og tid for besøket). I dette tilfellet brukes typen opplysninger angitt over i tekniske hensikter: for å besørge at nettsiden fungerer som den skal og har tilstrekkelig sikkerhet og for å undersøke sikkerhetsproblemer. I dette tilfellet er basis for innsamlet type opplysninger angitt over data-controllerens legitime interesser for å sikre teknisk tilgang og integritet til nettsiden.
 7. Cookies er små filer som lagres av nettleseren på brukerens datamaskin, i omfanget angitt på den besøkendes nettleserinnstillinger. Individuelle cookies brukes, basert på innholdet som besøkende så tidligere, for å velge og skreddersy informasjon og reklame til besøkende, og på denne måten gjøre nettsiden enkel, bekvem og egnet for besøkende. Ytterligere informasjon om cookies, inkludert hvordan de slettes og behandles, kan sees på: www.aboutcookies.org
 8. Nettsiden bruker cookies for å kunne registrere informasjon om IP-adressene og nettleseren, og for å la nettsiden huske valgene til besøkende. Cookies lar data-controlleren holde orden på besøkendes dataflyt og besøkendes interaksjon med nettsiden. Data-controlleren bruker disse opplysningene for å analysere de besøkendes adferd og for å forbedre nettsiden. Den juridiske basisen for bruken av cookies er data-controllerens legitime interesse i å besørge nettsidens funksjonalitet, tilgjengelighet og integritet.
 9. Besøkende kan sjekke og/eller slette cookies som de selv velger. Mer informasjon om dette er tilgjengelig på: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Besøkende kan slette alle cookies lagret på deres datamaskiner, og de fleste nettlesere er satt opp med blokkering av lagring av cookies på datamaskinen. Besøkende kan avslå bruken av cookies i nettlesermenyen eller på: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. For å kunne velge de best egnede innstillingene, bør besøkende gjøre seg kjente med deres nettlesers betingelser og vilkår. Hvis cookies er blokkert, vil besøkende måtte manuelt justere innstillingene hver gang de besøker nettsiden; videre er det mulig at noen tjenester og funksjoner ikke vil fungere.
 10. Statistiske data om besøkende til nettsiden kan bare fås tilgang til av ansatte i data-controlleren som er ansvarlige for dataanalyse av denne typen.
 11. Med mindre noe annet er oppgitt, lagres cookies i løpet av aktiviteten for hensikten de ble samlet inn for. Etter dette slettes de.
 12. Data-controlleren bekrefter at cookies og statistisk informasjon samles inn, behandles og lagres i henhold til kravene i Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger.
 13. Data-controlleren forbeholder seg retten til å når som helst endre disse betingelsene. Det er ansvaret til de besøkende til nettsiden å uavhengig sjekke innholdet på nettsiden og derigjennom gjøre seg kjent med eventuelle endringer i betingelsene.

ARNHOME bekrefter herved at informasjonen og personopplysningene du har oppgitt når du kontakter oss med en henvendelse, vil bli samlet inn, håndtert og lagret i samsvar med kravene i EUs regler ang. personvern.

Ved å sende inn dine opplysninger, godtar du at de håndteres og lagres inntil din forespørsel om informasjon er ferdigbehandlet, i tillegg til så lenge det er nødvendig etter første gang dataene behandles i de tilfellene der dette er fastsatt gjennom lover og regler.

De innsamlede opplysningene vil ikke bli overført til tredjeparter, med unntak av autoriserte ansatte i ARNHOME, såframt dette er nødvendig med hensyn til databehandlingen som spesifisert her, eller hvis en slik forpliktelse er pålagt gjennom lover og regler.

Du har rett til når som helst å be om at opplysningene dine blir oppdatert, rett til informasjon om bruken av dine personlige opplysninger og rett til at dataene dine slettes.

Vinduer / Dører

For å kunne levere den kvaliteten vi ønsker, har vi gode samarbeidspartnere med høy kompetanse – “Vudesta”, “Viking Windows” og «Stali» produkter oppfyller kravene med hensyn på luftutveksling og energiforbruk i samsvar med norsk standard.

En standardleveranse omfatter:

 • 3-lags glass (BRA>150 m2) eller 2-lags glass (BRA≤150 m2 med selektiv glass
 • 50 x 50 mm og 25 x 200 mm listverk
 • Skum og lin isolasjon
 • Vindsperre
 • 3 ulike alternativer til omramming, samt utvendig for dører og vinduer